Metodické listy

Jednotlivé aktivity pro základní i střední školy jsou řazeny společně podle vzdělávacích oblastí.

Člověk a příroda (biologie, fyziky)

Pohlaví nebo gender?

Účelem aktivity je naučit se pomocí příkladů rozlišovat mezi pohlavím (biologická rovina) a genderem (sociální rovina) a diskutovat o významu takového rozlišování. O obou konceptech budou studující v rámci této aktivity diskutovat v hlubších souvislostech, a to včetně mýtů a stereotypů, které se k nim často vážou (např. existují jen dvě pohlaví atd.).

Člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace

Social Media Bingo

Aktivita se zaměřuje na reflexi výroků v online prostoru, které se často negativně vyjadřují k genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti a mohou vycházet z neznalosti věci, předsudků nebo snahy uškodit.

Člověk a společnost, vztahy ve škole

Čtyři otázky

Cílem aktivity je vyzkoušet si na vlastní kůži, co může prožívat člověk, který řeší coming out. Pokud se necítí bezpečně, stahuje se do sebe a v konverzaci s druhými se vyhýbá osobním tématům. V krajních případech tak může skončit až v sociální izolaci. Studující si tedy v této aktivitě mají zkusit, jaké to je bavit se s druhými o sobě a neustále přitom přehodnocovat, co můžu říct a co ne.

Udělej krok vpřed

Aktivita na základě hraní rolí a s tím spojeného vlastního prožitku pomáhá pochopit, že lidé různé sexuální orientace a genderové identity nemají stejné možnosti a mohou narážet na různá legislativní i společenská omezení. Cílem je zlepšit povědomí o situaci genderově, sexuálně a vztahově rozmanitých osob a zvýšit empatii a porozumění vůči nim.

Člověk, osobnost a zdraví

Překračování
genderových rolí

Cílem aktivity je v rámci tématu genderu rozšířit povědomí o genderových rolích, tedy o očekáváních, která společnost klade na ženy, muže nebo genderově rozmanité osoby. Aktivní zapojení umožní studujícím vlastní reflexi toho, jak jim jsou nebo nejsou příjemné „škatulky“, které si pro ně společnost na základě jejich genderové identity připravila.

Jak učit o LGBT+ tématech

Je důležité, aby školy pracovaly s tématy, která se týkají vztahové...

To mě zajímá

Proč je důležité učit o LGBT+

Každý člověk je jiný. Ve škole se sice musíme všichni...

To mě zajímá