Metodické listy

Jednotlivé aktivity pro základní i střední školy jsou řazeny společně podle vzdělávacích oblastí.

Člověk a společnost (občanka, dějepis)

Jaké bylo tvoje rande?

Aktivita vede k reflexi jazyka a jeho binarity. Prostřednictvím hraní rolí si studující vyzkouší používání genderově neutrální mluvy.

Člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace

Social Media Bingo

Aktivita se zaměřuje na reflexi výroků v online prostoru, které se často negativně vyjadřují k genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti a mohou vycházet z neznalosti věci, předsudků nebo snahy uškodit.

Stonewall

Účelem aktivity je porozumět anglickému textu o Stonewallských nepokojích v roce 1969 a širšímu kontexu 70. let ve vztahu k rozvoji LGBT+ práv a jaké důsledky měly nepokoje pro queer osoby v USA i v dalších zemích.

Člověk a společnost, vztahy ve škole

(Ne)bezpečné prostředí

Účelem aktivity je na základě vlastního prožitku lépe pochopit, jak se mohou queer lidé cítit v různých prostředích a získat povědomí o tom, na jaké překážky mohou ve společnosti lidé různých genderových identit narážet. Aktivita je založena na jednoduchém hraní rolí.

Čtyři otázky

Cílem aktivity je vyzkoušet si na vlastní kůži, co může prožívat člověk, který řeší coming out. Pokud se necítí bezpečně, stahuje se do sebe a v konverzaci s druhými se vyhýbá osobním tématům. V krajních případech tak může skončit až v sociální izolaci. Studující si tedy v této aktivitě mají zkusit, jaké to je bavit se s druhými o sobě a neustále přitom přehodnocovat, co můžu říct a co ne.

Udělej krok vpřed

Aktivita na základě hraní rolí a s tím spojeného vlastního prožitku pomáhá pochopit, že lidé různé sexuální orientace a genderové identity nemají stejné možnosti a mohou narážet na různá legislativní i společenská omezení. Cílem je zlepšit povědomí o situaci genderově, sexuálně a vztahově rozmanitých osob a zvýšit empatii a porozumění vůči nim.

Člověk, osobnost a zdraví

Překračování
genderových rolí

Cílem aktivity je v rámci tématu genderu rozšířit povědomí o genderových rolích, tedy o očekáváních, která společnost klade na ženy, muže nebo genderově rozmanité osoby. Aktivní zapojení umožní studujícím vlastní reflexi toho, jak jim jsou nebo nejsou příjemné „škatulky“, které si pro ně společnost na základě jejich genderové identity připravila.

Jak učit o LGBT+ tématech

Je důležité, aby školy pracovaly s tématy, která se týkají vztahové...

To mě zajímá

Proč je důležité učit o LGBT+

Každý člověk je jiný. Ve škole se sice musíme všichni...

To mě zajímá