Udělej krok vpřed

Aktivita na základě hraní rolí a s tím spojeného vlastního prožitku pomáhá pochopit, že lidé různé sexuální orientace a genderové identity nemají stejné možnosti a mohou narážet na různá legislativní i společenská omezení. Cílem je zlepšit povědomí o situaci genderově, sexuálně a vztahově rozmanitých osob a zvýšit empatii a porozumění vůči nim.

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Povědomí o tom, na jaké překážky mohou ve společnosti narážet lidé různých genderových identit a sexuálních orientací nebo jejich blízcí v porovnání s cis hetero lidmi.
 • Vlastní zážitek založený na vcítění se do konkrétního queer člověka.
 • Lepší pochopení toho, jak se určité společenské jevy (heteronormativita, cisnormativita) mohou odrážet na životě queer lidí.

 

Náročnost aktivity

× aktivita je možná i bez znalosti LGBTQ tematiky
✓ pro aktivitu je nezbytné mít alespoň základní znalost LGBTQ tematiky

Vazba na vzdělávací oblasti

Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a jeho svět

Klíčová slova

#hraní rolí
#LGBTQ
#genderová rozmanitost
#sexuální rozmanitost
#vztahová rozmanitost
#společenské postavení
#sociální stigmatizace
#sociální stres
#heteronormativita
#cisnormativita

 

Pomůcky

Nastříhané kartičky s rolemi
dle počtu zúčastněných

Příprava prostoru

Je třeba mít k dispozici dostatek prostoru, aby bylo možné postavit všechny zúčastněné na jednu startovní čáru vedle sebe a aby před sebou měli místo na 15 kroků. Je možné taky provádět např. na schodišti, tj. co ano, to krok do schodů.

Časová náročnost

1 nebo 2 vyučovací hodiny (rozložení v případě 2 VH: úvod – 40 minut, vžívání se do role – 5 minut, samotná aktivita – 15 minut, reflexe a shrnutí – 30 minut)

 

Popis provedení aktivity

Pro tuto aktivitu je na začátku ze všeho nejdůležitější vytvoření bezpečného prostředí ve třídě pro všechny, tj. že je v pořádku něco nevědět, požádat o výměnu role, pokud je pro mě problematická, nehodnotíme se navzájem a tak podobně.

Vyučující aktivitu uvede, přičemž cíl může představit buď na začátku v rámci úvodu, nebo po skončení aktivity v rámci uzavření a reflexe aktivity, například položí otázku: Proč jsme hráli tuto aktivitu, co bylo cílem? Třída si může odpovědět sama a vyučující to zarámuje a uvede do kontextu.

Součástí úvodu by mělo být vysvětlení některých pojmů, které mohou být součástí aktivity a nemusí být jasné či známé všem (např. LGBTQ, gay, lesba, trans člověk, GSVR, stigmatizace, sociální stres atd.), a debata o tom, jaké specifické situace v naší společnosti mohou zažívat gayové, lesby, bisexuální či trans lidé. Pokud je na aktivitu dostatek prostoru (ideálně dvě vyučovací hodiny), lze v rámci uvození do tématu promítnout výukové video, kde stejné situace komentují lidé různých genderových identit a sexuálních orientací.

Vyučující pak nechá třídu vylosovat si kartičky s rolemi a nechá cca 5 minut na to, aby si všichni mohli co nejvíce promyslet svou roli a vžít se do ní. Pokud má ke své roli někdo nějakou otázku nebo nejasnost, je zde prostor to probrat. Vžití se do role lze podpořit i následujícími otázkami, které se napíší na tabuli/flipchart, nebo promítnou, aby byly k dispozici:

  • Jak se asi v místě (obci, regionu), kde žiješ, staví k genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti?
  • Jaké máš vzpomínky na dětství?
  • Jaké povolání mají tvoji rodiče a jak s nimi vycházíš?
  • Co nejradši děláš ve svém volném čase? Kam se chodíš bavit?
  • Máš ve svém okolí někoho tak blízkého, že spolu můžete mluvit úplně o všem?

Po této úvodní části si všichni stoupnou na stejnou „startovní čáru“. Vyučující bude číst popis různých situací z následujícího seznamu a kdo bude moci odpovědět ano, postoupí o krok dopředu. Je dobré dávat po uvedení každé situace nějaký čas na rozmyšlenou, aby si to dokázali všichni co nejlíp představit v rámci své role. Při aktivitě je pak dobré si počítat, kolikrát kdo odpoví ANO, protože každý krokuje trochu jinak.

Popis situací:

  • Můžeš bez obav cestovat po celém světě?
  • Máš možnost studovat, cokoli tě zaujalo?
  • Máš možnost věnovat se profesi, kterou si vybereš?
  • Nebojíš se útoků na svoji osobu na ulici nebo v médiích?
  • Můžeš bez obav svou lásku vzít za ruku nebo si můžete dát na veřejnosti pusu?
  • Můžeš mít se svou láskou svatbu?
  • Můžeš bez obav vyjádřit své lásce to, co k ní cítíte?
  • Můžeš si na sebe vzít oblečení, v jakém se cítíš dobře?
  • Je pro tebe snadné si najít partnera nebo partnerku?
  • Můžeš se své nejlepší kamarádce/nejlepšímu kamarádovi svěřit úplně se vším?
  • Můžeš doma mluvit s rodinnými příslušníky otevřeně o všem?
  • Je pro tebe snadné založit rodinu a mít dětí, kolik budete chtít?
  • V práci se můžeš s kolegy a kolegyněmi bavit otevřeně o všem?
  • Ztotožňuješ se se svým jménem v dokladech?
  • Máš se na koho obrátit, když si chceš popovídat o svých trablech s láskou?

Závěrečná reflexe

Závěrečná reflexe je prakticky nejdůležitější částí celého cvičení. Mělo by při ní dojít ke shrnutí nejzásadnější faktů a zkušeností, a zasadit získané vědomosti a zkušenosti do určitého rámce a kontextu. Také by se mělo poukázat na to, které faktory napomáhají “krokování” (sociální sítě, otevřená komunikace, vztahy s rodiči a blízkými atd.), a co naopak může “krokování” brzdit (např. uzavřenost, nedostek blízkých osob a podobně)..

Návrhy na otázky k závěrečné reflexi:

  • Jaké to pro vás bylo, když jste postupovali, nebo nepostupovali dál?
  • Jak se cítili ti z vás, kteří postupovali dopředu rychleji než ostatní? Kdy jste si uvědomili, že jste rychlejší?
  • Jak moc jste se dokázali ponořit do své role? Bylo snadné, nebo spíše obtížné ji sehrát?
  • Na základě čeho jste se vciťovali do své role? Máte nějakou osobní zkušenost nebo jste vycházeli z jiných zdrojů (noviny, knihy, sociální sítě, vtipy)?
  • Cítili jste někdo v nějakém okamžiku, že vaše lidská práva nejsou respektována nebo že k nim nemáte stejný přístup jako ostatní?
  • Zrcadlí tato hra nějakým způsobem dnešní společnost? Jak?
  • Co pro změnu nebo zlepšení situace ve společnosti můžu teď nebo později udělat já?

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.