Komunitní zdroje

Seznam tematicky zaměřených podpůrných skupin a poraden.

Poradny

Online poradna Sbarvouven.cz
Internetová poradna spolku Prague Pride, na bázi peer-to-peer mentoringu
poskytuje podporu a informace LGBT+ lidem i všem ostatním, které toto
téma zajímá.
Web: www.sbarvouven.cz

 

Podpůrné skupiny

 

Facebookové skupiny

Spolek Transparent spravuje regionální svépomocné FB skupiny pro trans lidi. Transparentu jde především o vytváření bezpečného prostředí pro všechny trans a nebinární osoby. Členové*ky skupiny jsou ostatním skrytí, viditelní jsou jenom správci. Skupina je v kontaktu nejen na webu, ale často organizuje i setkání nebo další akce mimo FB.Odkazy na skupiny:

Skupiny pro příbuzné a partnerky/partnery
Transparent spravuje také svépomocné skupiny určené rodičům a příbuzným trans lidí, a dále jejich partnerkám a partnerům, případně manželkám/manželům:

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.