Doporučená literatura

Zdroje pro další vzdělávání a prohlubování znalostí.

LGBT+ děti a mládež

  • CASS,
   V. Sexual orientation identity formation: a Western phenomenon. In Cabaj, R. P. a STEIN, T. S., Eds. Textbook of homosexuality and mental health, American Psychiatric Association,
   1996, s. 227–251.
  • CONRON, K. J., MIMIAGA, M. J. a LANDERS, S. J.
   A population-based study of sexual orientation identity and gender differences in adult health. American Journal of Public Health.
   2010, roč. 100, č. 10, s. 1953–1960. ISSN 00900036. Dostupné z: doi:10.2105/AJPH.2009.174169.
  • MALLON, G. P.
   Lesbian and Gay Youth Issues: a practical guide for youth workers.
   Washington DC: Child Welfare League of America Press, 2001.
  • SLOBODA, ZDENĚK.
   Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita.
   Pasparta, 2016.
  • WHITE, A. E., MOELLER, J., IVCEVIC, Z., BRACKETT, M. A. a STERN, R.
   LGBTQ adolescents’ positive and negative emotions and experiences in US high schools.
   Sex Roles, 2018, roč. 79, č. 9–10, s. 594–608.

Gender a sexualita

 • FAFEJTA, MARTIN.
  Sexualita a sexuální identita – Sociální povaha přirozenosti.
  Portál, 2016.
 • LAUDER, SYLVIE.
  V pasti pohlaví. O politice, péči, sexu, násilí a postavení žen v Česku.
  Host, 2023.
 • LIŠKOVÁ, K. a JARKOVSKÁ, L.
  Feministkou snadno a rychle.
  Universum, 2023.
 • KRIŠOVÁ, D. a POLÁČKOVÁ, M.
  Děti to chtěj vědět taky. O respektujících vztazích a sexuálním zdraví.
  Konsent, z.s., 2022.
 • SAINI, ANGELA.
  Od přírody podřadné. Jak se věda mýlila v ženách.
  Academia, 2018.
 • TITLBACH, FILIP.
  Byli jsme tu vždycky.
  N media, 2022.

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.