O projektu

Time Is Now je projekt podpořený Evropskou unií, který realizuje organizace Prague Pride, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. Cílem projektu je přispět k vytváření bezpečného a vstřícného prostředí pro LGBT+ žactvo a studující v českých školách.

Mezi úkoly projektu patří vypracovat a poskytnout vedení škol i vyučujícím metodiky, jak postupovat ve specifických situacích LGBT+ studujících, a uvést téma vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti do rámcových vzdělávacích programů.

Koalice za rozmanitost ve školách je neformální sdružení, v němž jsou v současnosti zastoupeny organizace Prague Pride, Transparent, Queer filmový festival Mezipatra, Jules a Jim a Gender Studies. Společným cílem koalice je prevence šikany na školách a podpora wellbeingu žactva, studujících i vyučujících.

 

Děkujeme všem darujícím
za podporu vzniku projektu Ucimolgbt.cz

Pokud chcete i nadále pomáhat vyučujícím mluvit o lásce ve všech podobách, staňte se pravidelným dárcem•kyní a pojďte dlouhodobě tvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ studující v českých školách. Děkujeme!

 

 

 


 

 

Logo EU
Financováno Evropskou unií.
Za obsah webu odpovídá výlučně autor. Web nereprezentuje názor Evropské unie a Evropská unie neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

PRAGUE PRIDE
katedra psychologie - logo
Mezipatra Queer Film Festival
Transparent

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.