Kapitoly se základními informacemi

Pro přehlednost jsme celé téma rozdělili do 5 hlavních kapitol. V jednotlivých kapitolách najdete ty nejdůležitější informace.

 

 

Coming out >
Výraz coming out pochází z anglického „coming out of the closet“, v překladu „vyjít ze skříně“…
Historický kontext >
Queer lidé existují a existovali ve všech společnostech a ve všech historických obdobích…
Genderová identita >
Co vlastně znamená „gender“ a proč není třeba se ho bát? Jaký je vztah mezi pojmy gender…
Sexuální orientace >
Sexualita a vztahovost zahrnuje podobně jako genderová identita široké spektrum různých variací…
Duševní zdraví >
I přes to, že se postavení LGBTQ osob od 20. století v mnoha zemích zlepšilo a přijímá se legislativa…

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.