(Ne)bezpečné prostředí

Účelem aktivity je na základě vlastního prožitku lépe pochopit, jak se mohou queer lidé cítit v různých prostředích a získat povědomí o tom, na jaké překážky mohou ve společnosti lidé různých genderových identit narážet. Aktivita je založena na jednoduchém hraní rolí.

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Povědomí o tom, co je to coming out a co všechno může obnášet.
 • Představa o tom, co může prožívat člověk řešící coming out.
 • Vcítění se do stavu před coming outem. (Než člověk dojde k rozhodnutí, že projde coming outem, musí o sobě před okolím tajit spoustu osobních informací – např. údaje na sociálních sítích, oblíbené filmy, způsoby trávení volného času atd. Informace podávané okolí musí důsledně filtrovat, což neustále zabírá myšlenkovou kapacitu.)

 

Náročnost aktivity

✓ pro aktivitu je nezbytné mít alespoň základní znalost LGBTQ tematiky

Vazba na vzdělávací oblasti

Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a jeho svět

Klíčová slova

#hraní rolí
#LGBTQ
#genderová rozmanitost
#sexuální rozmanitost
#vztahová rozmanitost
#sociální stigmatizace
#pocitbezpečí
#heteronormativita
#cisnormativita

 

Pomůcky

Nastříhané kartičky s rolemi
dle počtu zúčastněných

Příprava prostoru

Je třeba mít k dispozici dostatek prostoru, ideálně prázdnou místnost nebo její část. Prostor v místnosti pak
představuje škálu od možnosti „cítím se velmi bezpečně“ přes „neutrálně“ po „necítím se vůbec bezpečně“.
Tyto body je možné znázornit lepící páskou, prostřednictvím provázků, papíru apod.

Časová náročnost

45 minut

 

Popis provedení aktivity

1. Nastavení pravidel bezpečného prostředí – je třeba brát v potaz, že někdo ze třídy může mít
nepříjemný zážitek z daného místa a může dojít k retraumatizaci, nechtěnému coming outu atd.
Dobré je proto na začátku hodiny stanovit pravidlo stop (nechci pokračovat / o tom mluvit) a
zdůraznit, že pokud se někdo nebude chtít části / celé aktivity účastnit, nemusí nebo se může přidat
v průběhu.

2. Vyučující nechá třídu vylosovat si kartičky s rolemi (viz Příloha – osoby genderově, vztahově a
sexuálně rozmanitých identit). Nejasné pojmy si se třídou vysvětlí. Poté si všichni stoupnou
doprostřed místnosti.

3. Vyučující vždy uvede, v jakém prostředí se zúčastnění právě nachází. „Představte si, že se nyní
nacházíte v tramvaji. Jak se v tomto prostředí cítíte?” Všichni se postaví do místa na škále od „cítím
se velmi bezpečně“ po „necítím se vůbec bezpečně” – podle pocitů, které na základě své role
subjektivně pociťují. Je dobré pracovat se známým prostředím a poukazovat na konkrétní místa v
konkrétním městě (naše město, naše škola atd.).

Prostředí:

● Ve školní třídě při výuce
● Ve školní třídě o přestávce
● Při plavání
● V šatně při převlékání na tělocvik
● V kině se svým partnerem či partnerkou
● O přestávce na školní chodbě
● Na párty s lidmi ze třídy
● V restauraci s rodinou
● Na oslavě narozenin někoho z příbuzných
● Na preventivní prohlídce u své praktické lékařky
● Po přestupu na novou školu
● V tanečních
● Na maturitním plese
● V nemocnici při hospitalizaci
● V obchodním domě
● V tramvaji nebo autobuse
● Na lyžáku

Závěrečná reflexe

Závěrečná reflexe je nejdůležitější část aktivity, proto je dobré jí věnovat dostatek času.

Návrhy na otázky k závěrečné reflexi:

 • ● Myslíte si, že existují v dnešní době v naší zemi prostředí, kam se queer lidé bojí jít?
  ● Jak se asi queer lidé cítí na naší škole / v našem městě / v naší zemi/ mohou cítit méně bezpečně?

  ● Která prostředí jde označit za obecně bezpečnější a která za taková, kde se queer lidé
  ● Cítili byste se jinak bez vaší vylosované „nálepky”?
  ● Pokud jste pociťovali nějaký diskomfort, čím to bylo dáno?
  ● Jak jste se cítili ve většině zmíněných prostředí?
  ● Může naše škola nějak přispět k tomu, aby se tu queer lidé cítili co nejbezpečněji?

   Další zdroje
   informací

   Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.