Social Media Bingo

Aktivita se zaměřuje na reflexi výroků v online prostoru, které se často negativně vyjadřují k genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti a mohou vycházet z neznalosti věci, předsudků nebo snahy uškodit.

 

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Schopnost rozlišit, jaké chování je na sociálních sítích v pořádku a jaké ne
 • Povědomí o tom, jak fungují sociální sítě a o specifikách chování lidí a médií v online prostoru
 • Schopnost rozlišit mýty a fakta o genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, což upevňuje schopnost kritického myšlení.

 

Náročnost aktivity

✓ Pro aktivitu je nezbytné mít aspoň základní znalost LGBTQ tematiky
(viz slovníček a popsané významy jednotlivých výroků v metodické části aktivity).

Vazba na vzdělávací oblasti

ICT, člověk a jeho svět, osobnostní a sociální výchova, český jazyk (čtenářská gramotnost)

Klíčová slova

#sociální sítě
#hejty
#LGBTQ
#genderová identita
#sexuální orientace

 

Pomůcky

Vytištěné pracovní listy do malých skupinek, psací potřeby

Příprava prostoru

Není třeba žádná zvláštní příprava prostoru

Časová náročnost

45 minut nebo méně,
dle potřeby

 

Popis provedení aktivity

Vyučující uvede aktivitu několika otázkami na téma sociálních sítí a chování lidí na těchto sítích (např. Liší se nějak komunikace online a tváří v tvář? Na základě čeho mají lidé na sociálních sítích tendence chovat se jinak než mimo internet? Co všechno za tím může být? Dokáží sociální sítě nějak ovlivnit názory a postoje lidí, co je sledují? a podobně).
Po krátké diskuzi rozdělí vyučující třídu podle počtu do menších skupinek (mohou být i dvě skupiny) a do každé skupinky rozdá jedno vytištěné bingo. Vysvětlí pravidla hry:

  • Úkolem je najít uvedené výroky na libovolných webových stránkách nebo sociálních sítích (možno omezit např. jen na Facebook, Instagram, určitý web nebo nechat volné).
  • Vyhrává ta skupinka, která jako první najde všechny výroky v řádku, sloupci nebo diagonále.
  • Dle časových možností můžeme ukončit po vítězství jedné nebo více skupinek (např. tří), nebo počkat, až budou mít „bingo“ hotové všichni.
  • Můžeme požádat i o doplnění zdrojů, kde studující daný výrok našli, a diskutovat o tom v reflexi aktivity.


Příklad postupu:

Kdyby např. v bingu bylo políčko: “Existují jen dvě pohlaví, nic jiného”, najdu si článek nebo post o nebinárních lidech nebo tématech a v diskuzi téměř jistě narazím na tento výrok. Konkrétně z diskuze pod článkem “Genderově neutrální záchody na brněnské univerzitě nebudou. Využijte ty bezbariérové, napsal studentům děkan” na Novinky.cz daný výrok naplňuje např. výrok: “Nic genderově neutrální neexistuje. Když se narodíš, máš tam buďto jedno nebo druhý, nic mezi tím”.

Závěrečná reflexe

Náměty na otázky do závěrečné diskuze:

  • Jak vám hledání šlo? Jaké jste u toho měli pocity?
  • Drželi jste se nějaké strategie?
  • Na jakých webech jste na výroky z binga naráželi nejčastěji? Překvapil vás nějaký web/sociální síť svým obsahem z hlediska tzv. hejtů?
  • Máte vy osobně nějakou zkušenost s hejty na sociálních sítích? Pokud ano, reagujete na ně nějak?

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.