Stonewall

Účelem aktivity je porozumět anglickému textu o Stonewallských nepokojích v roce 1969 a širšímu kontexu 70. let ve vztahu k rozvoji LGBT+ práv a jaké důsledky měly nepokoje pro queer osoby v USA i v dalších zemích.

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Porozumění anglickému textu o událostech ve Stonewallu.
 • Porozumění vybraným základním anglickým i českým LGBTQ termínům.
 • Vhled do toho, co vedlo k událostem ve Stonewallu a jaké důsledky to mělo pro queer osoby v USA i
  v dalších zemích.)

 

Náročnost aktivity

✓ pro aktivitu je nezbytné mít alespoň základní znalost LGBTQ tematiky

Vazba na vzdělávací oblasti

Anglický jazyk

Klíčová slova

#Stonewall
#LGBTQ
#Stonewall Inn
#Stonewall riots
#gay pride

 

Pomůcky

Psací potřeby a jeden vytisknutý pracovní list pro každého, slovníček rozstříhaný a vytvořené pexeso

Časová náročnost

45 minut

 

Popis provedení aktivity

1. AKTIVIZACE Studujícím rozdáme do skupin pexeso s pojmy, které se objevují v textu a které souvisejí
s tématem. Následně se můžeme studujících ptát, jestli vědí, jaká historická událost je tématem
hodiny.

2. Uvedeme téma Stonewallských nepokojů – můžeme zjišťovat, zda někdo ve třídě událost zná a
dovede ji přiblížit ostatním. K lepšímu pochopení toho, k čemu ve Stonewallu došlo, by měly zaznít
informace o tom, co se dělo v minulém století v USA:

„Policejní razie v gay podnicích byly tehdy v USA poměrně časté. V Americe 60. let bylo prakticky nemožné žít
otevřeně jako gay, lesba či trans osoba. Lidé byli zatýkáni, pokud na sobě měli méně než tři kusy oděvu v
souladu s jejich genderem. Gayům a lesbám bylo zakázáno podávat alkohol. Od roku 1953 nesměli být
gayové zaměstnáváni ve státní správě. Gayové a lesby žijící v manželství a podnikající tajné románky byli pod
neustálou hrozbou, že je budou kvůli své orientaci vydírat. A v podobném duchu by se dalo pokračovat dál.“

3. Následuje samostatná práce s anglickým textem a pak společné čtení odpovědí.

Závěrečná reflexe

Pro závěrečnou reflexi můžeme využít např. metodu jednoho slova – každý řekne jedno slovo
vyjadřující pocit / myšlenku, se kterým z hodiny odchází.

Možné otázky do reflexe:

   • ● Why are Pride marches still held in 2024? (answer: fight for equal rights, feeling of belonging, entertainment, tradition, commemorating important events)

    ● How would you feel in a cafe / bar if you knew it could be raided by police and you could be arrested?

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.