Jak pracovat s metodikami ve výuce

Metodiky projektu Ucimolgbt.cz ukazují, jak se dá vnášet tematika genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti do výuky a jakým způsobem se s ní dá pracovat. Cílem všech navrhovaných aktivit je ukázat, že v naší společnosti žijí a měli by být respektováni i neheterosexuální lidé a lidé, kteří se neztotožňují s pohlavím, jaké jim bylo po narození zapsáno do rodného listu. Některé aktivity mají také prohloubit dané učivo, protože jde o poznatky, které by měly být součástí všeobecného přehledu.

 

Než s aktivitami začnete

Je dobré se seznámit aspoň se základními informacemi z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.
Úplný základ najdete na tomto webu v části Chci si nastudovat LGBT+ téma.

Získáte tam i odkazy na další zdroje pro případ, že byste se chtěli na dané téma podívat více do hloubky. Není však třeba znát všechna fakta.

  • Než se do vybrané aktivity ve výuce pustíte, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:
  • Je součástí aktivity něco, co by pro mě mohlo být potenciálně citlivé?
  • Jakou roli chci v této aktivitě hrát? Chci do ní vnášet své osobní názory, postoje, zkušenosti, nebo ji jen nezávisle pozorovat a provázet jí?
  • Jak může třída na aktivitu nebo její části reagovat?  Očekávám i nějaké extrémní reakce?

Důležité je provádět aktivity v bezpečném prostředí, zejména z hlediska LGBT+ žactva nebo studujících. V úvodu je dobré zdůraznit, že pokud někdo opravdu nebude chtít, nemusí se úkolu zúčastnit. Aktivity nedoporučujeme známkovat, vhodnější je případně slovní hodnocení.

Zpětná vazba na závěr může probíhat hromadně s celou třídou – palce nahoru, semafor nebo škálování, nebo ji studující odevzdávají anonymně na lístečcích. Lze hodnotit aktivitu jako celek, nebo se zaměřit na vybrané aspekty (jak se líbila, co zajímavého si studující odnáší atd.).

 

Před zařazením konkrétní aktivity

Je dobré vždy zvážit situaci ve třídě, obzvlášť z hlediska přítomnosti LGBT+ dětí (pokud o ní víme), jejich vzájemných vztahů s ostatními a situace s přijímáním queer témat. Jestliže máte ve třídě někoho s vyhraněným negativním postojem vůči LGBT+ lidem, je lepší začínat obecnějšími aktivitami na podporu respektu k rozmanitosti nebo rozvoje kritického myšlení, případně si aktivitu v tomto směru upravit, je-li taková možnost. Tak si můžete připravit prostor pro pozdější specifičtější aktivity zaměřené na LGBT+ tematiku.

 

Jak reagovat

V případě, že v průběhu aktivity nebo po jejím skončení dojde ve třídě ke coming outu, berte to jako dobrou zprávu o prostředí třídy či školy. Znamená to totiž, že se v něm daná osoba cítí bezpečně. Další postup je pak třeba zvolit na základě situace ve třídě. V případě, že neočekáváte negativní reakce, obvykle stačí poděkovat za otevřenost a tuto informaci nebagatelizovat, ale nestrhávat k ní ani veškerou pozornost. Pokud očekáváte negativní reakce nebo skutečně přijdou, je třeba se jim věnovat, nastavovat hranice a podporovat vzájemný respekt.

V každém případě se hodí mít někde ve třídě či škole k dispozici kontakty na podpůrné služby, které LGBT+ děti, dospívající nebo jejich blízcí mohou využít (např. poradna Sbarvouven.cz nebo Linka bezpečí). 

Možnost obrátit se na poradnu Sbarvouven.cz platí i pro vyučující. Pokud máte jakékoli obavy, nejistotu nebo se chcete poradit o čemkoli, co souvisí s genderovou, sexuální či vztahovou rozmanitostí ve výuce či ve škole, je Sbarvouven.cz tím správným místem, kam se obrátit. Další variantou je popovídat si na Rodičovské lince (606 021 021).

 

 

Děkujeme Vám za zájem o naše materiály. Věříme, že pro Vás budou přínosné a užitečné.
Budeme rádi, pokud nám svou zkušenost s nimi nebo zpětnou vazbu pošlete na email: skoly@praguepride.com

 

 

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.