Proč učit o LGBT+

Každý člověk je jiný. Ve škole se sice musíme všichni přizpůsobit společným pravidlům a jednotnému obsahu, ale i přesto žákovská rozmanitost zůstává velká a musí být brána v potaz.

Více informací

Jak učit o LGBT+

Je důležité, aby školy pracovaly s tématy, která se týkají vztahové a sexuální orientace, genderové identity a genderového projevu. Vždy je potřeba, aby vyučující mohli v těchto oblastech stavět na dostatku znalostí a usilovali o respektující přístup.

Více informací

Jak reagovat na námitky

Nebudeme se tvářit, že se proti zařazení LGBT+ témat do výuky nikdo neozve. Mohou přijít námitky od rodičů, učitelského sboru nebo od vedení školy. Pomůžeme vám se na ně připravit a adekvátně zareagovat.

Více informací

Slovníček pojmů

Nebylo by příjemné, kdyby vás studující školili v pojmech, jejichž význam neznáte. Proto vám nabízíme slovníček, který vás spolehlivě připraví na diskuze o LGBT+ tematice.

Ukázat slovníček

Seznamte se s tématem

Do problematiky vztahové a sexuální orientace a genderové identity vás rychle a přehledně uvede několik kapitol e-learningu, který vznikl v rámci evropského projektu CommonPoint. Primárně je určen pro lidi v pomáhajících profesích, ale vybrané moduly jsou velmi přínosné i pro vyučující.

Základy LGBTQI+ terminologie

O pohledu mimo zajeté škatulky a proč je tak důležitý.

Genderová identita

Jak přistupovat k trans lidem bez studu nebo strachu, že někomu ublížíte.

Coming out

Jak podpořit bezpečný coming out při práci s LGBTQI+ lidmi.

Sociálně podmíněný stres a duševní zdraví

Tipy jak překonat internalizované LGBTQI fobie.

Profesní a osobní předsudky

Jak fungují předsudky, jak je u sebe identifikovat a pracovat s nimi.

Školní poradenství

Školní poradenství se zaměřením na LGBTQI+.

Textové kapitoly

Pokud preferujete psaný text, přečtěte si několik kapitol se základními informacemi z oblasti vztahové a sexuální orientace a genderové identity.

Přejít na kapitoly

Kurzy pro vyučující

K dalšímu vzdělávání využijte kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Poskytují je neziskové organizace nebo univerzitní fakulty.

Transgender žactvo a studující:
inkluze ve školním prostředí

Jednodenní kurz je zaměřen na dosud opomíjenou tématiku transgender studujících...

Více o kurzu

LGBT+ témata ve škole

Akreditovaný kurz nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání Katedra psychologie na...

Více o kurzu

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.