Čtyři otázky

Cílem aktivity je vyzkoušet si na vlastní kůži, co může prožívat člověk, který řeší coming out. Pokud se necítí bezpečně, stahuje se do sebe a v konverzaci s druhými se vyhýbá osobním tématům. V krajních případech tak může skončit až v sociální izolaci. Studující si tedy v této aktivitě mají zkusit, jaké to je bavit se s druhými o sobě a neustále přitom přehodnocovat, co můžu říct a co ne.

 

Získané znalosti nebo dovednosti

  • Povědomí o tom, co je to coming out a co všechno může obnášet.
  • Představa o tom, co může prožívat člověk řešící coming out.
  • Vcítění se do stavu před coming outem. (Než člověk dojde k rozhodnutí, že projde coming outem, musí o sobě před okolím tajit spoustu osobních informací – např. údaje na sociálních sítích, oblíbené filmy, způsoby trávení volného času atd. Informace podávané okolí musí důsledně filtrovat, což neustále zabírá myšlenkovou kapacitu.)

 

Náročnost aktivity

✓ Aktivita je možná i bez hlubší znalosti LGBTQ tematiky, předpokládá se základní orientace v tématu “coming out”.

Vazba na vzdělávací oblasti

Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a jeho svět

Klíčová slova

#coming out
#LGBTQ
#bezpečné prostředí

 

Pomůcky

Psací potřeby a papír

Příprava prostoru

Není třeba žádná zvláštní příprava.

Časová náročnost

15 minut

 

Popis provedení aktivity

Na začátku si všichni vezmou papír a sami pro sebe si na něj napíšou stručné odpovědi na následující čtyři otázky.
Ty je dobré napsat na tabuli, nebo někam promítnout:

1. Kteří tři lidé jsou nejdůležitější ve tvém životě?
2. Jaké jsou tři nejsilnější zážitky ve tvém životě?
3. Jaké tři předměty ve škole tě nejvíc baví nebo nebaví?
4. Co děláš nejraději ve svém volném čase?

Na stručné zodpovězení otázek by měly stačit 3–4 minuty. Vyučující pak rozdělí třídu do dvojic a sdělí pokyny pro pokračování aktivity:
„Právě jste potkali člověka, se kterým jste ve dvojici, a nemůžete se dočkat, až se mu představíte. Každý ve dvojici bude mít 2 minuty na to, aby tomu druhému řekl něco o sobě. Musí se ale vyhýbat sdělením, která má napsané na papíře (např. nesmí mluvit o třech nejdůležitějších lidech ve svém životě). Po dvou minutách se ve dvojici prohodíte.“

Závěrečná reflexe

Náměty na otázky do závěrečné diskuze:

    • Jaké to pro vás bylo? Jak jste se v této situaci cítili?
    • Kolik pozornosti vám zabralo, abyste o sobě dokázali mluvit bez informací napsaných na papíře?
    • Měli jste nějakou strategii, jak se informacím uvedeným na papíře vyhnout?

Cvičení může být zakončeno tím, že si dvojice vzájemně popovídají o tom, co o sobě mají napsané na papírech. Také je dobré následně pohovořit o tématu coming outu a zdůraznit přitom, že coming out neznamená jen veřejně před druhými říct: „Jsem lesba/gay/trans/queer“. Dochází k němu průběžně při každodenním životě ve společnosti, například když se s druhými bavíme o tom, co jsme dělali o víkendu, jaké máme plány do budoucna nebo co děláme ve volném čase. Ideální je, pokud si můžeme dovolit o těchto záležitostech mluvit bez toho, abychom se museli neustále kontrolovat, co můžeme prozradit a co raději ne. Prakticky každý queer člověk se občas dostane do situace či prostředí, kdy váhá, zda si může dovolit mluvit o svém životě a vztazích podobně otevřeně jako ostatní.

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.